Privacyverklaring

Het Ermerstrand is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons als u uw gegevens aan ons verstrekt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website/digitale verkoopkanalen gebruikt, waarom we gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Deze privacyverklaring, samen met ons cookiebeleid, verklaart op welke wijze wij gebruik maken van de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen en op welke manier dit deel uit maakt van onze algemene (verkoop)voorwaarden.

Communicatie

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden met als uiteindelijke doel het op een correcte wijze uitvoeren van een wederzijdse (zakelijke) overeenkomst.

 

Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens zijn elke gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Ermerstrand verwerkt voornamelijk zakelijke gegevens van gasten en relaties en beperkt de vraag naar persoonsgebonden informatie daarbij zo veel mogelijk.

 

Persoonsgegevens die Ermerstrand verwerkt

 

Die persoonsgebonden gegevens die Ermerstrand ontvangt, verkrijgt Ermerstrand omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons of via mail of telefonisch verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de mogelijke (zakelijke of privé) persoonsgegevens die Ermerstrand in de zakelijke relatie verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (volledig, alleen bij reserveringen)
 • Geboorte datum (alleen bij reserveringen)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch contact zijn:

 • Bankrekeningnummer
 • BTW en KvK nummer (alleen zakelijk)

Ermerstrand zal deze gegevens niet combineren met of koppelen aan andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

Ermerstrand heeft  met de website of de uitvoering van onze zakelijke overeenkomsten, niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld over ras, geloof, politieke voorkeur et cetera, te verzamelen en te beheren. Als u er van overtuigd bent dat Ermerstrand toch dergelijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact met ons op via info@ermerstrand.nl.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Ermerstrand persoonsgegevens

 

Ermerstrand verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van een offerte;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening/overeenkomst uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Ermerstrand verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangift

 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer?

 

Dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Als u gebruik maakt van een zakelijk mailadres dan is het mogelijk dat wij u benaderen om u op de hoogte te stellen van onze producten en services. Het is mogelijk om uit te schrijven voor de nieuwsbrieven door op ‘uitschrijven’ te klikken in de betreffende reclame e-mail. Houd er rekening mee dat deze verklaring alleen van toepassing is op de klanten die de voorwaarden om onze nieuwsbrief te ontvangen hebben geaccepteerd.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter, als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens of informatie verstrekt, dan is het mogelijk dat wij aan de door u gevraagde werkzaamheden of te leveren producten geen uitvoering kunnen geven.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Ermerstrand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien u geen gast of klant bij ons bent geworden worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Bent u wel gast of klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Ermerstrand verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ermerstrand blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ermerstrand. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitale vorm naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u van dit recht gebruik maken? Mail dan naar info@ermerstrand.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Ermerstrand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ermerstrand.nl.nl

 

Veranderingen in onze privacy policy

 

Periodiek wordt er een update gemaakt van onze privacyverklaring. Wanneer er wijzigingen doorgevoerd worden, zal dit via deze pagina naar u gecommuniceerd worden. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat onze website te bezoeken. Op deze manier bent u altijd op de hoogte over welke persoonlijke gegevens wij van u bewaren en met welk doel en welke beveiliging wij daarbij toepassen.

Dit document is als laatst bijgewerkt in februari 2019.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacyverklaring, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ermerstrand.nl.

 

Klachten?

Ermerstrand wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wat bezoekers over ons zeggen

The place to be

Geweldige locatie. Vriendelijk personeel. Lekker in het zonnetje genieten.

Sandra Kemp, Schoonebeek

Heerlijk

Mooie en rustige omgeving. Waar het heerlijk tot rust komen is.

Conny Boots, Facebook

Aanrader!

Een aanrader! Heerlijk rustig! Kids hebben alle ruimte om te spelen!

Melissa Sieben, Facebook